Forbrukslån er et lån uten sikkerhet

Et forbrukslån er et lån der den som låner deg pengene, ikke krever noen sikkerhet i eiendom. Altså de tar ingen pant. Det som skjer er at du i st

De verste kredittkortfellene

Det er mange feller du kan gå i som kredittkortbruker hvis du ikke er disiplinert nok. Dersom du tilfredsstiller kredittkortselskapenes minimumsk

Sparetips for deg som har dårlig råd

Dårlig råd i Norge forbindes ofte med at man ikke har råd til å kjøpe seg ny bil eller hytte både ved fjellet og sjøen. De fleste av oss ha

Forbrukslån er et lån uten sikkerhet

Et forbrukslån er et lån der den som låner deg pengene, ikke krever noen sikkerhet i eiendom. Altså de tar ingen pant. Det som skjer er at du i steder for, må betale vesentlig mye høyere rente på dette lånet enn du må et lån der långiver har en form for sikkerhet. Pengene du låner ved et forbrukslån, kan du så bruke til akkurat det du vil. Enten det er for ekstra shopping, oppusning eller refinansiering, er det kun du som har ansvaret for å bruke pengene slik du mener er fornuftig. Søker du om forbrukslån og får søknaden godkjent, vil du ofte kunne ha pengene på konto samme dag.

Dagens marked kryr av finansinstitusjoner, som mer enn gjerne vil tilby deg forbrukslån. Vel og merke, dersom du oppfyller kravene. Hva det er, kommer vi tilbake til lengre ned i artikkelen. Beløpene du kan låne varierer fra smålån som starter fra 5000 kroner til en halv million. Siden aktørene på det norske markedet er pålagt å operere under strenge regler, om blant annet ansvarlighet, er det ikke sikkert at du får låne akkurat det beløpet du ønsker deg. Alt avhenger av hvor mye penger du tjener og hvor mye gjeld du allerede har, samt dine faste utgifter. Sagt med andre ord, er de du ønsker å låne penger hos pålagt å se på hvor mye mer gjeld du kan betjene.

Hvilke krav må jeg oppfylle?

Kravene varierer litt fra sted til sted, men essensen i dem er den samme. Ofte ser kravene for å få innvilget forbrukslån ut som dette:

1.Du har ingen aktive inkassosaker eller betalingsanmerkninger
2.Du har en trygg og stabil økonomi
3.Du er over 20 år gamle
4.Du har en inntekt på over 200.000,‐
5.Du har bodd i Norge i minst tre år.

PS: Flere banker stiller også krav om at du er norsk statsborger på tidspunktet du søker om lån.

Renter og gebyrer på et forbrukslån

Penger man låner skal betales tilbake. Det gjelder selvfølgelig også forbrukslån. I tillegg til renter kommer det også diverse gebyrer. Siden et forbrukslån, som allerede nevnt, er et lån långiver ikke har sikkerhet for, betaler du for dette med relativt høye renter. Dette er rett og slett bankens måte å ta seg betalt for risikoen på.

Fordelen til deg som kunde er at det er stor konkurranse, med mange tilbydere. Har du gode kort på hånden, som god økonomi, kan dette også bidra til å få renten nedover. Uansett vil du måtte ut med høyre rente på et slikt lån, enn på for eksempel, boliglånet ditt. De laveste rentene ligger for øyeblikket på rundt 9%. De høyeste ligger til sammenligning langt over 20%. Renten er flytende, noe som betyr at den reguleres av styringsrenten til Norges Bank. Du kan se nettsiden Forbrukslån.no for en oversikt over tilbydere og renter som tilbys.

Ulike kunder betaler ulike renter på et forbrukslån. Det er rett og slett fordi banken foretar en kredittvurdering av deg. Der ser de på inntekter, gjeld og utgifter. Jo dårligere du kommer ut av denne kredittvurderingen, jo høyere rente tar banken seg betalt for å låne deg penger. Er du samboer eller gift, kan det ofte lønne seg å søke om forbrukslån sammen. Stort sett kommer man som par bedre ut av en kredittvurdering, enn hva man gjør alene.

I tillegg til rentene beregner bankene seg et termingebyr hver måned. Dette kan variere i sum, men ligger ofte ett sted over eller under femti kroner. Det siste gebyret man må ut med, er etableringsgebyret. Dette kan vi si er gebyret du må betale for at banken har jobben med å overføre penger til deg. Etableringsgebyret er et engangsbeløp, som ligger på alt fra 500 til 1500 kroner.

Nedbetalingstid

I dag er det gjerne slik at når man skal søke om forbrukslån, så gjøres dette via nettsidene til de ulike aktørene. Her legger man samtidig inn ønsket nedbetalingstid. Den lengste nedbetalingstiden er gjerne 15 år. Dette er mest fordelaktig om man låner et høyt beløp. I tillegg blir rentekostnadene høyere, jo lengere du strekker ut betalingen. Den korteste, oppsatte betalingstiden er som regel ett år. Men husk, det er alltid lov å betale lånet ned hurtigere enn avtalt eller med større avdrag enn avtalt.

meetingSøknadsprosessen

Er du på jakt etter et forbrukslån, slipper du å ta turen innom en fysisk bank. Du trenger heller ikke ringe. Du går ganske enkelt inn på nettsidene til den banken du ønsker å låne penger fra, eller bruker en sammenligningstjeneste som gjør jobben for deg. På nettsiden finner du søknadskjemaet, som du fyller ut og sender inn elektronisk. Det er viktig å være nøye når du fyller ut, slik at bankens grunnlag for å si ja eller nei blir så korrekt som mulig. Avhengig av når på døgnet du sender inn søknaden, tar det ikke lang tid før du får svar.

Når du har funnet frem til et godt tilbud, må du signere lånedokumentene. Dette gjøres via BankId, men det er også noen som ordner det via post. Sammen med låneavtalen, må du ofte sende inn dokumentasjon på de opplysningene du ga i søknaden.

Avhengig av beløp, kan hele prosessen være avsluttet samme dag. Se her for en oversikt over banker som tilbyr å låne penger på dagen.

En økende trend

I løpet av de siste årene har forbrukslån blitt vanligere og vanligere. Finanstilsynet følger med på banker og finansieringsforetak som tilbyr forbrukslån. Tall fra Finanstilsynet viser at forbrukslån utgjør ca. 4 % av samlet gjeld i norske husholdninger. Hvis man ser tilbake på prosentandelen for 10 år siden, utgjorde forbrukslån bare ca. 2 %. Det er altså en økende trend blant nordmenn. Mot slutten av 2019 lå summen på 114 mrd. kroner i forbrukslån i Norge.

Når man får flere banker som spesialiserer seg på forbrukslån, vil det kunne være enklere for låntakere å ta opp lån. I 2017 var veksten på forbrukslån oppe i 15 %. Til tross for at det har vært en økning de siste ti årene samlet sett, gikk det nedover i 2018. Da var det bare en økning på 12 %, og i slutten av 2019 var tolvmånedersveksten enda lavere. Det har vært en liten nedgang i veksten de siste årene.

Den faktiske kostnaden

Når det ikke stilles krav til sikkerhet i for eksempel eiendom eller bil, utgjør lånet også en større usikkerhet for banken eller finansieringsforetaket. Derfor er det vanlig at renten er mye høyere på forbrukslån enn andre lån man kan få. Da blir også summen på lånet gjerne høyere enn selve lånebeløpet. Som låntaker har man krav på å få vite den totale summen på lånet før man signerer lånepapirene, og det kan være greit å sjekke i forkant.

Ved å finne ut hva den effektive renten på lånet er, får man oversikt over gebyrer og andre kostnader som kan påvirke lånet. Hvis man ikke er klar over hvor dyrt forbrukslånet egentlig blir, kan det være at man låner over evne og ikke klarer å betale tilbake. Det vil være negativt for låntakers personlige økonomi. Derfor kan det være lurt å se på lånebetingelser fra flere banker. Da kan man se hvem som tilbyr de gunstigste lånebetingelsene.

Myndighetenes reguleringer

I 2019 kom det en forskrift fra Finansdepartementet som regulerer behandlingsprosessen av forbrukslån i norske banker. Disse reguleringene ble innført nettopp for å dempe veksten i forbrukslån. Tidligere måtte bankene forholde seg til retningslinjer fra Finanstilsynet, men med forskriften har kravene blitt strengere. Årsaken til at det har skjedd en innstramming, er fordi det har vært en økende mengde lån som har blitt misligholdt. Misligholdsandelen for forbrukslån i slutten av 2019 var på 9,4 %.

Noen av tiltakene som ble innført med den nye forskriften er blant annet at bankene er nødt til å foreta nøyere kredittvurdering av låntakere. Det har derfor blitt opprettet et register for privatpersoners usikrede gjeld. Reguleringen innførte også en maksgrense for hvor mye gjeld en person kan ha. Denne maksgrensen er knyttet til den enkeltes inntekt. I tillegg må et forbrukslån nedbetales innen fem år. Bankene må også kreve månedlige innbetalinger på lånebeløpet.

Frihet med ansvar

  • Man har rett til å kreve skattefradrag på forbrukslån
  • Et krav til låntaker er at vedkommende må kunne betjene lånet, selv om renten øker med 5%

Forbrukslån har blitt mer populært de siste 10 årene. Årsakene til denne populariteten kan nok ligge i at det er fint å ha muligheten til å ta opp et mindre lån for å for eksempel pusse opp hjemme. Det gir låntaker mer frihet til å sette i gang med prosjekter, uten å måtte spare i årevis. Samtidig er det viktig å sette seg grundig inn i lånebetingelsene før man signerer lånepapirene, sånn som man bør gjøre med alle lån.

Referanser:
https://no.wikipedia.org/wiki/L%C3%A5n