De verste kredittkortfellene

Credit Card Trap

Det er mange feller du kan gå i som kredittkortbruker hvis du ikke er disiplinert nok. Dersom du tilfredsstiller kredittkortselskapenes minimumskrav, er det en enkel prosess både å søke om og å få tildelt et kredittkort. Du får det tilsendt i posten, og – vips – så har du plutselig tilgjengelige midler som det er fristende å bruke til å skaffe deg ting du ellers ikke ville hatt råd til. Her er noen gode råd du bør ta hensyn til for å unngå de verste fellene:

Ikke bruk kredittkortet som om det var et vanlig bankkort

Husk det er mye dyrere å bruke et kredittkort til uttak i minibanker enn hva det koster å benytte ditt vanlige bankkort. I mange tilfeller løper det også på en rekke gebyrer om du overfører penger fra kredittkortets nettbank – eller betaler regninger derfra. Bruk derfor kredittkortet kun til det som er hovedformålet med kortet: Varekjøp via internett eller i butikker. Og husk at dersom du betaler tilbake utestående beløp før den rentefrie perioden er over, påløper det ingen ekstrautgifter.

Ikke overskrid kredittgrensen

Pass på at du til enhver tid holder deg innenfor den innvilgede kredittgrensen. Overskrider du den, påløper det en rekke avgifter i form av diverse gebyrer og ekstra renter på overskridelsen. Dette vil få som negativ konsekvens at den effektive renten på kreditten blir meget høy. Overskrider du kredittgrensen, vil det også kunne påvirke din betalingshistorikk negativt. Dette vil kunne føre til at du kan få problemer når du senere skal søke om lån.

Hold betalingsfristene

Også om du overskrider forfallsdatoen, vil det påløpe tilleggsgebyrer. Dessuten vil det kunne få uheldige konsekvenser for din kredittverdighet når du senere skal søke lån. Det vil også være uheldig for deg dersom du skal be om bedre betalingsbetingelser på allerede løpende lån. Husk derfor at det er bedre å betale et par dager før forfall enn et par dager etter. Vær særlig oppmerksom dersom forfallsdatoen er i helger eller på helligdager – og husk også at det kan gå et par dager fra du betaler det forfalte beløp via din egen nettbank til betalingen blir registrert hos mottaker.

Unngå minimumsbetalinger

Det er ikke fornuftig å satse på å betale det månedlige minimumsbeløpet på ditt kredittkort, selv om tilbyderen legger opp til den muligheten. Minimumsbeløpet består nemlig i høy grad av renter, og dermed vil det ta svært lang tid før du har betalt ned den påløpte kreditten. Det sier seg selv at de totale rentekostnadene over tid da kan bli meget høye. Benytt derfor muligheten til kun å betale minimumsbeløpet i måneder der du har ekstra store utgifter ellers, og betal så mye du kan i de andre månedene. Dersom du i noen måneder greier å betale hele det utestående beløpet, unngår du unødvendige rentekostnader.

Velg riktig kredittkort

Ikke la deg blende av kredittkortselskapenes mange ekstratilbud i form av ulike bonuser og fordelsordninger. Tenk nøye gjennom hva du har behov for, og sjekk hvilke betingelser som gjelder for de enkelte kortene. Husk at når alt kommer til alt, er det den effektive renten som betyr mest.

Avoid Impulse BuyUnngå impulskjøp

Kredittkort kan gi deg en følelse av større handlefrihet. Det er en følelse som i og for seg er reell, men den kan lett misbrukes, med det resultat at du i stedet opplever økonomisk ufrihet.

En viktig tommelfingerregel er å unngå impulskjøp. Det kan koste deg dyrt. Tenk deg om flere ganger før du handler, og husk at handlefriheten er størst om du har som utgangspunkt at kredittkortet representerer en trygghet i form av reservekapital. Pass derfor på at du ikke bruker kortet oftere enn strengt tatt nødvendig.

Husk kontoutskriften

Det er ikke særlig lurt å ”glemme” kontoutskriften. Ved å gjøre det til rutine å ta vare på den, er det enkelt å holde kontroll med bruken – og du vil lettere kunne vurdere om alle transaksjonene har vært nødvendige. Et annet moment som gjør at det er viktig å følge med på kontoutskriften, er at det dessverre forekommer kredittkortsvindel fra tid til annet. Har du mistanke om at du har vært utsatt for det, er det viktig å melde fra til kredittkortselskapet så raskt som mulig.

Unngå for mange kort

Det er heller ikke særlig lurt å anskaffe seg for mange kredittkort. For det første er det da vanskeligere å holde oversikt over økonomien. For det andre kan det bli svært kostbart, siden alle kredittkort har en høy effektiv rente. Jo flere kredittkort du har, jo viktigere er det at du passer på å holde en streng betalingsdisiplin. Selv den mest disiplinerte kan imidlertid miste oversikten dersom antall kredittkort overstiger et visst antall. Ingen bør derfor skaffe seg mer enn 2–3 kredittkort. Dersom du har flere kredittkort, kan det være fornuftig å samle det du har utestående på det kredittkortet
som har den laveste effektive renten.